برگزاری جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی

دومین جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی در سال جاری با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی از اعضاء برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، دومین جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی در سال جاری با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی از اعضاء در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی از جمله مدیریت مشارکتی (تشکل آببران) و پروژه مکانیزه نمودن و اسکن پرونده های حفاظت، توسط مجری طرح احیاء و تعادل بخشی و مشاورین مربوطه گزارشاتی ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات