برگزاری جلسه ای پیرامون بررسی وضعیت رودخانه های استان کرمان

جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی و مدیران و کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه ها پیرامون وضعیت رودخانه های استان و اقدامات انجام شده در این خصوص برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و مدیران و کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه ها پیرامون وضعیت رودخانه های استان و اقدامات انجام شده در این خصوص در قبل و بعد از سیلاب فروردین ماه سال جاری در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه مهندس علیزاده ضمن تاکید بر موارد و نواقص و چالش های موجود، از معاون برنامه ریزی خواست هر چه سریعتر نسبت به تهیه گزارش تجربه سیلاب فروردین ماه و همچنین آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی در خصوص پهنه بندی و ساماندهی رودخانه ها خصوصا رفع نقاط حادثه خیز در محدوده شهرها اقدام نماید.

از دیگر موارد مطرح شده در جلسه عملکرد آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها بود که توسط آقای خاکپور ارائه گردید و در این خصوص نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات