روابط عمومی و انتشارات (کتاب)

روابط عمومی ها بدون انتشارات قابل تصور نیستند. انتشارات کانون تولید متن و پیام هستند که مناسبات شرکت و موسسه را با مشتریان و ذینفعان در بیرون سازمان و روابط مدیران و کارکنان را در درون آن می سازند. انتشارات باید لزوماً تابع موازین حرفه ای باشد تا از اثربخشی لازم برخوردار شود. مدیریت و نیروی انسانی منبع اصلی کارایی و اثربخشی انتشارات و آن نیز به نوبه خود، سرچمشه کارامدی روابط عمومی است. انتشارات به سامانه های سازمانی ومدیریتی متشکل از ساختارهای انسانی متخصص اطلاق می شود که محتوای موردنیاز، اقناعی و قابل مصرف را برای مخاطبان معین و گاه ناشناخته تهیه کرده و به منظور اثربخشی در راستای اهداف معین درقالب های حرفه ای و جذاب در اختیار آنان می گذارند.

۱- کتاب:

تاکنون تعریف مشخص و کاملی که بتواند مفهوم تمام انواع گوناگون کتاب را دربربگیرد، ارائه نشده‌است و نخواهد شد. اما یکی از تعاریف معتبری که برای کتاب ارائه شده‌است، مربوط به سازمان یونسکو می‌شود: کتاب نوعی اثر چاپی صحافی‌شده‌است که بیشتر از ۴۹ صفحه داشته باشد و مانند نشریات، تحت یک عنوان ثابت، به‌صورت دوره‌ای منتشر نشود تعریف دیگری نیز کتاب را « مجموعه‌ای از لوح‌های چوبی یا عاجی یا مجموعه‌ای از ورق‌های کاغذ، پوست آهو یا ماده‌ای مانند آن، اعم از دست‌نویس یا چاپی که با هم به نخ کشیده یا صحافی شده باشند» معرفی کرده‌است .

کتاب مجموعه‌ای از صفحات نوشته‌شده، مصور، چاپ‌شده یا صفحات خالی (صفحه سفید و نانوشته)؛ ساخته‌شده از جوهر، کاغذ (ورق)، پوست حیوانات یا مواد دیگر (چسب، نخ و…) است که معمولاً از یک طرف یا سمت به یکدیگر محکم شده یا متصل می‌گردند. هر صفحه در کتاب، ورق و هر سمت یا روی هر ورق، صفحه نامیده می‌شود .

امروزه، کتاب و کتابخوانی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع، دارای نقش موثری بوده که بدون در نظر گرفتن آن، ‌امکان دست‌یابی به توسعه و پیشرفت مطلوب وجود ندارد. افزون بر این، کتاب و کتاب خوانی در سلامت روانی و اخلاقی فرد و جامعه و تعلیم و تربیت موثر است . رسانه های ارتباط جمعی نیز می توانند در ترویج فرهنگ های سازنده موثر واقع شوند و کتاب را به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگی به جامعه بشناساند .

کتاب و کتابخوانی را مهمترین زبانی است که در فرهنگ‌سازی بسیار اهمیت دارد.امروز هنر بهترین و گویاترین زبان بیان مفاهیم ملی به‌شمار می‌رود، طبیعی است که باید از همه امکانات موجود استفاده لازم را کرد اما زمانی استفاده از امکانات و فضاهای مجازی و امثال آن نتیجه مطلوب را خواهیم برد که محتوای مطلوب (محتواهای غنی فرهنگی) فراهم شود .

در این زمینه نیز با هماهنگی این دفتر کتاب هایی چون مهندسی رودخانه و مقابله با سیل، قانون توزیع عادلانه آب، عوامل تاثیرگذار اجتماعی بر روند خشکسالی، رودخانه ها و سواحل در پرتو قانون، حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به دستگاههای اجرایی به چاپ رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات