جلوگیری از برداشت حدود ۲۱۸ هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین

جلوگیری از برداشت حدود ۲۱۸ هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین

سرپرست امور منابع آب ورامین از پر و مسلوب المنفعه نمودن دو حلقه چاه غیرمجاز و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت دو حلقه چاه مجاز و به دنبال آن جلوگیری از برداشت حدود ۲۱۸ هزارمترمکعب آب از آبخوان های منطقه در حوزه عملکرد این امور خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "محمد داودی" با اعلام این خبر گفت: با تلاش امور منابع آب ورامین و با اخذ دستور قضایی، تعداد دو حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۲۵ متر و دبی ۲.۴ لیتر در ثانیه در حوزه عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد. وی ادامه داد: با اجرای قانون و پر کردن این چاه غیر مجاز سالیانه ۳۷ هزار و ۲۱۸ متر مکعب در سفره آب زیرزمینی منطقه ذخیره و از خروج این مقدار آب زیر زمینی جلوگیری خواهد شد. سرپرست امور منابع آب ورامین با بیان اینکه طی هفته گذشته ۹ مورد ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات