ضرورت تامین کامل سوخت گاز نیروگاه طوس مشهد / تامین سوخت یورو ۴ مطابق با استانداردهای مطرح

ضرورت تامین کامل سوخت گاز نیروگاه طوس مشهد / تامین سوخت یورو ۴ مطابق با استانداردهای مطرح

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات