ارائه برنامه عملیاتی و تحقق اهداف پروژه طرح احیاء و تعادل بخشی در...

بمنظور بررسی عملکرد اکیپ های گشت و بازرسی در حوزه اجرایی نمودن پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سطح استان و ارائه برنامه مدون بازدید از منابع آبی استان سومین جلسه کمیته طرح احیاء و تعادل بخشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ، در ابتدای این جلسه حنیفه پور رئیس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ضمن ارائه پاورپوینت در خصوص برنامه کاری اکیپ ها در سال جاری به اهمیت پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی بمنظور حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی و سطحی و لزوم بروز نمودن آمار و اطلاعات چاههای مجاز و غیر مجاز سطح استان اشاره کرد .

وی تعیین تکلیف و ساماندهی چاههای غیر مجاز شناسایی شده استان را از اولویت های کاری امورهای آب و گروههای گشت و بازرسی عنوان نمود و کنترل و بازدید از چاههای مجاز و تعیین تکلیف تخصیص داده شده در بخش های مختلف، کشاورزی و صنعت و خدمات را بمنظور تعدیل پروانه های بهره برداری چاههای مجاز  و یا آزاد سازی تخصیص داده شده را ضروری دانست.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات