انجام کار ایمن و سالی بدون حادثه یکی از مهم ترین شاخص های بخش ایمنی است

انجام کار ایمن و سالی بدون حادثه یکی از مهم ترین شاخص های بخش ایمنی است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :

انجام کار ایمن و سالی بدون حادثه یکی از مهم ترین شاخص های بخش ایمنی است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در اولین نشست کمیته عالی ایمنی بیان داشت : انجام کار ایمن و سالی بدون حادثه یا حادثه صفر ، یکی از مهم ترین شاخص های بخش ایمنی و سلامت کارکنان در سال ۹۸ محسوب می شود .

سیدمحمد موسوی زاده با تاکید بر اهتمام جدی دست اندرکاران ایمنی و نیروهای عملیاتی و آموزش مستمر مسائل ایمنی و نقش اثرگذار آن در کاهش حوادث گفت: حادثه غیرقابل پیش بینی ، ۱۰۰ درصد است و با رعایت دستورالعمل ها ، ضوابط و نکات ایمنی ، می توان از بروز بسیاری از حوادث احتمالی پیشگیری نمود .

دبیر کمیته عالی ایمنی این شرکت نیز با بیان این که در طی سال قبل ، ۱۰ جلسه این کمیته با ۸۱ مصوبه اجرایی گردیده افزود: در مجموع ۸۶۰ نفر ساعت فعالیت در این زمینه تشکیل شده است .

حسین مهر اندیش با ابراز این که ضریب تکرار حوادث (FR) در این شرکت مربوط به سال ۹۶، ۲.۰۳ بوده ، به ۴۹صدم در سال ۹۷ کاهش یافته است .

وی تصریح کرد: ضریب شدت حوادث (SR) شرکت در سال ۹۶ ، ۷.۶۵بوده که این میزان در سال ۹۷ به هفده هزارم تقلیل پیدا کرده و ض

ریب شدت تکرار ( FSI) از ۰.۱۲۴ در سال ۹۶ به سه هزارم در سال ۹۷ رسیده است .

وی با عنوان این که در سال قبل ، شش هزار و ۷۱۳ مورد بازدید حین کار از عملکرد گروه های اجرایی در سطح استان به عمل آمده یادآور شد : تعداد ۱۱۰ اکیپ اعم از اتفاقات و اجرایی در مدیریت توزیع برق شهرستان های استان روزانه فعال هستند و شاخص ۶۱ بازدید به ازای هر اکیپ انجام شده است .

وی خاطر نشان کرد : برای سال ۹۷، ۳۴۲ جلسه ایمنی در واحدهای اجرایی شرکت تشکیل شده و مجموعاً ۱۶ هزار و ۶۵۰ نفر ساعت فعالیت آموزشی در حوزه ایمنی به اجرا درآمده است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات