برگزاری اولین کارگروه مدیریت پسماند استان در سال ۹۸

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات