بازدید مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از سر محیط بانی دهج شهربابک کرمان

بازدید مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از سر محیط بانی دهج شهربابک کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات