اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان بستان آباد تشکیل شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد از تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس حامد دینی با اعلام این خبر افزود: در این جلسه در خصوص آبگیری سد جوقان و تخصیص آب آن و همچنین اجرای آبیاری تحت فشار اراضی پایاب مربوطه بحث و تصمیماتی اخذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات