تقدیر مدیر امور منابع آب به نمایندگی از مهندس علیزاده از فرماندار...

مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت به نمایندگی از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از فرماندار جیرفت به واسطه زحمات ایشان در کنترل و مدیریت سیلاب های فروردین ماه ۹۸ در این شهرستان با اهدای لوح تقدیر قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت به نمایندگی از مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از فرماندار جیرفت به واسطه زحمات ایشان در سیلاب های فروردین ماه ۹۸ در این شهرستان با اهدای لوح تقدیر قدردانی نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات