مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از  ساختمان مرکز پایش زیست محیطی تالاب میانگران بازدید کرد

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از ساختمان مرکز پایش زیست محیطی تالاب میانگران بازدید کرد

روز دوشنبه مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان به همراه احمد رضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست کشور و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از وضعیت مرکز پایش زیست محیطی تالاب میانگران بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات