تحویل یک بهله بالابان توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات