کشف وضبط هفت قطعه پرنده کبک زنده گیری شده توسط یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان

کشف وضبط هفت قطعه پرنده کبک زنده گیری شده توسط یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات