صدور مجازات های حبس جایگزین احکام سبز برای متخلفین زیست محیطی شفت

صدور مجازات های حبس جایگزین احکام سبز برای متخلفین زیست محیطی شفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات