بازدید شهردار اراک از بوستان بانوان و دانشگاه صنعتی اراک

بازدید شهردار اراک از بوستان بانوان و دانشگاه صنعتی اراک

مهندس شفیعی شهردار کلانشهر اراک به همراه، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه منابع انسانی، معاون مالی و اقتصادی، معاون امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، معاون خدمات شهری و معاون حوزه فضای سبز سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری طی نشستی با دکتر محسن نجفی سرپرست دانشگاه صنعتی اراک و تنی چند از اساتید دانشگاه، طی نشستی در خصوص مسائل شهری وراهکارهای علمی رفع معضلات شهری گفتگو نمود ، در انتها از دانشگاه صنعتی اراک بازید نمود.
گفتنی است شهردار اراک در پایان ساعت کاری بوستان بانوان از این پارک بازدید کرد و از نزدیک با نحوه ارائه خدمات به بانوان و امور جاری بوستان قرار گرفت.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

منبع خبر

شهرداری اراک

شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

نظرات