ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان منطقه ای ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر، حسن دوست محمدی مدیر دفتر حراست شرکت برق منطقه ای آذربایجان ضمن اعلام این خبر گفت: مجموع کمک های نقدی همکاران نوعدوست و خدوم شرکت ۲۴۲ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال بوده که با تقدیم بخشی از حقوق خود در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت نمودند.
وی با اشاره به اینکه ابتدا در راستای تامین بخشی از هزینه کمک های عملیاتی و ترابری استان به سیل زدگان استان های سیل زده غرب و جنوب کشور، حدود ۶۲ میلیون ریال به این امر اختصاص و واریز شد و با استفاده از کمک های نقدی کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل که رقمی در حدود ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال بوده و مابقی کمک های کارکنان برق منطقه ای آذربایجان، تعداد یک هزار جفت کفش برای گروه های سنی مختلف با لحاظ ۱۳۶ میلیون و ۵۹۰  هزار ریال تخفیف نسبت به قیمت کارخانه، در نهایت به مبلغ ۲۴۰ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال خریداری گردید.
مدیر دفتر حراست شرکت برق منطقه ای آذربایجان همچنین میزان کمک های غیرنقدی شرکت برق منطقه ای آذربایجان به هموطنان سیل زده را نیز حدود ۱۸۵۰ کیلوگرم قند خرد شده و ۲۹۴ قوطی چای در بسته های نیم کیلویی اعلام نمود که با هماهنگی ارگان های ذیربط و دفتر مرکزی حراست توانیر به مناطق سیل زده کشورمان ارسال گردید.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

منبع خبر

شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

نظرات