اجرای طرح داناب در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهرستان بافت

اجرای طرح داناب در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهرستان بافت

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ طرح داناب در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهرستان بافت با حضور کارشناس امور منابع آب و جمعی از دانش آموزان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ طرح داناب در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شهرستان بافت با حضور کارشناس امور منابع آب و جمعی از دانش آموزان برگزار گردید. میزان آب موجود در کره زمین و مقدار آب تجدید پذیر، توزیع غیریکنواخت آب در مناطق مختلف ایران و جهان، مفهوم آب خاکستری و سبز و مدیریت آب های زیرزمینی و سطحی از جمله مواردی بود که در این کلاس آموزشی مطرح و درباره آن صحبت شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات