برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت آب منطقه ای

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای شورا در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای شورا در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای نژاد اسماعیلی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده کارگروه امر به معروف و نهی از منکر در سال گذشته و اقدامات و مواردی که بایستی در سال جاری صورت گیرد پرداخت.

با توجه به دستورالعمل و برنامه های اعلام شده از سوی کارگروه امر به معروف و نهی از منکر استانداری، بحث و گفت و گو در این خصوص صورت گرفت  و تصمیماتی اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای كرمان

شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات