الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها ابلاغ شد

الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها ابلاغ شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ابلاغ "الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها" توسط معاون امور دهیاری‌ها به استانداری‌ها خبر داد .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اسمعیل زیارتی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: شفافیت عملکرد، رعایت قوانین و مقررات در عملیات مالی و رفتار حرفه‌ای در ثبت وقایع مربوط در دهیاری‌ها از مهمترین اهداف مورد نظر این دفتر است که متناسب با آن اقداماتی را طی سنوات گذشته انجام شده است و تهیه و ابلاغ الگوی مذکور از این دسته موارد به شمار می‌رود.

وی افزود: طرح اولیه موضوع درخصوص نحوه انتخاب و تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها از سوی دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال گذشته مطرح و برای ارائه پیشنهادها و جمع‌بندی نظرات به کارگروه اقتصاد مقاومتی و امور مالی دهیاری‌ها ارجاع شد.

وی اضافه کرد: پس از بررسی پیش‌نویس در جلسات متعدد کارگروه مذکور، محتوای پیشنهادی تکمیل و پس از اخذ نظرات کارشناسی سایر دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها، ابلاغیه مذکور از سوی معاون امور دهیاری‌ها به استانداری‌ها ابلاغ شد.

زیارتی نصرآبادی در ادامه به ساختار ابلاغیه اشاره نمود و گفت: در الگوی ارائه شده، شرح وظایف مسئول امور مالی دهیاری و فرآیند قانونی انتخاب و نحوه بکارگیری آنان آورده شده و تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها در سطح بخش با توجه شاخص‌های سه‌گانه بودجه‌، جمعیت روستایی و تعداد دهیاری‌های بخش ارائه شده است. از این رو براساس امتیاز کسب شده مطابق با جداول شاخص‌های سه‌گانه، تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها در سطح بخش مشخص می‌شود و خروجی آن می‌تواند به عنوان مبنایی برای مقایسه با وضعیت کنونی نیروهای ذی‌ربط در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر، استانداری‌ها می‌توانند با توجه به مسافت و پراکنش جغرافیایی دهیاری‌ها و ملاحظات منطقه‌ای، نسبت به کاهش یا افزایش تعداد مسئولین امور مالی در هر بخش در حدود ۵۰ درصد تعداد تعیین شده، اقدام نماید.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی گفت: وظیفه پیگیری و اجرای الگوی ابلاغی در سطح استان، برعهده استانداری ذی‌ربط است و این ابلاغیه در راستای ساماندهی وضعیت کنونی مسئولین امور مالی دهیاری‌ها، توزیع منطقی و اصولی امور بین آ‌ن‌ها، برقراری عدالت و همچنین افزایش کارآیی و بهره‌وری در دهیاری تهیه و ابلاغ شده است.

زیارتی نصرآبادی در پایان اضافه کرد: اجرای این الگو در استان‌ها به منزله تعدیل نیروهای کنونی شاغل در دهیاری‌ها نیست و استانداری‌ها موظفند درصورت اجرای الگوی پیشنهادی، ساماندهی وضعیت کنونی نیروها را در قالب برنامه‌ریزی بلندمدت دنبال نماید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

منبع خبر

سازمان شهرداریها و دهیاریها

سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی می باشد

نظرات