ارتقای «سواد آبی» شهروندان باعث مشارکت بیشتر آنان در رفع مساله آب...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه روابط عمومی نقش تاثیرگذاری در رفع مسائل آبی استان دارد، گفت: افزایش سطح «سواد آبی» جامعه موجب مشارکت حداکثری شهروندان در رفع مسائل آبی استان می شود که این امر باید به صورت جدی توسط روابط عمومی پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علائی در نشست گرامیداشت روز روابط عمومی که در سالن جلسات این نهاد برگزار شد، اظهار کرد: روابط عمومی مهمترین و تاثیرگذارترین نقش را در پیشبرد راهبردهای هر سازمانی دارد.

وی با بیان اینکه براساس ادبیات مدیریتی دو نوع رفتار واکنشی و کنشی در روابط بین فردی مطرح است، افزود: متاسفانه رویکرد مدیریت کنشی بیشتر در جامعه به کار برده می شود، در حالیکه مدیریت واکنشی باید جایگزین چنین مدیریتی در روابط عمومی و بخش های کاری سازمان‎ها قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: ادبیات مدیریت ما در مساله آب باید واکنشی باشد؛ بدین معنا که باید بتوانیم با گفتمان و ادبیات درست تمامی تفکرات در حوزه آب را در یک مسیر هدایت نمائیم.

وی ادامه داد: فردی که دارای مدیریت واکنشی است، هنگام بروز مسئله و مشکل به عملکرد و ارزیابی خود می پردازد و با بهبود علمکرد خود سعی در برطرف کردن مسئله می کند؛ بنابراین ما نیز باید برای رفع مسائل و مشکلات حوزه آب «سواد آبی» شهروندان را افزایش دهیم.

علائی با تاکید بر نقش تاثیرگذار شهروندان در رفع مسائل آبی استان ابراز کرد: این سواد را باید روابط عمومی با تهیه محتواهای مناسب و انتشار به موقع آن در بدنه جامعه به وجود آورد؛ زیرا اگر مسئله آب به درستی برای مردم تبیین و تحلیل نشود، اهمیت آن به خوبی توسط آنان درک نشده و به دغدغه جمعی و گروهی نیز تبدیل نخواهد شد.

وی گفت: نکته مهم دیگر شکل گیری زبان واحد در میان شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر بر منابع آبی است تا بتواند اعتماد عمومی شهروندان را جلب کند؛ درک مسئله آب و پذیرش راه حل های آن توسط شهروندان نیازمند شفافیت در عملکرد و گزارش دهی دقیق است زیرا تا اطلاعات و داده ها در اختیار شهروندان قرار نگیرد نمی توان انتظار مشارکت حداکثری و مسئولانه آنان را داشت.

وی با بیان اینکه گام نهایی در موفقیت حل مسائل آبی استان خراسان رضوی ارائه گزارش نتایج اقدامات و راهکارها است، افزود: این امر موجب می شود تا مردم نتیجه مشارکت خود را در رفع مسائل و مشکلات مشاهده کنند و در ادامه مشارکت بیشتری را از خود نشان دهند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات