مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد:

پیشرفت ۶۰ درصدی تصفیه خانه آب شرب شهرستان تویسرکان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده گفت: این طرح با هدف تامین آب آشامیدنی شهرهای تویسرکان و سرکان، کاهش هزینه تمام شده تولید آب و کاهش استفاده از سفره های آب زیرزمینی در حال ساخت است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این تصفیه خانه، نیاز آبی شهرهای تویسرکان و سرکان تا جمعیت ۱۰۰ هزار نفری  تامین خواهد شد.

ستوده افزود: خط انتقال آبرسانی آب شرب از تصفیه خانه تا شهر تویسرکان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای همدان

شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات