نصب ۱۰ عدد بنر اخطاریه عدم کشت در شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، در راستای اجرای صورتجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و جهت جلوگیری از برداشتهای بی رویه و مصرف بهینه آب در چاههای مجاز، تعداد ۱۰ عدد بنر اخطاریه عدم کشت در شهرستان ابهر نصب گردید.

مهندس مجید طاهری،مدیرامورمنابع آب شهرستان ابهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این بنرها در  روستاهای قروه – نورین – پیر سقا - عمیدآباد- هیدج- صائین قلعه نصب شده است.

وی افزود: طبق این اخطاریه مالکان چاههای غیر مجاز تا زمان تعیین تکلیف قطعی و صدور مجوز بهره برداری اجازه کشت نداشته و در صورت مشاهده و یا گزارش نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه و اخذ خسارت وارده به آبخوان مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

طاهری گفت: در هر مرحله که چاه بهره بردار یا ذینفعان مسلوب المنفعه گردد، آب منطقه ای زنجان مسئولیتی ندارد و همچنین برای مالکان چاههای مجاز مبنی بر رعایت الگوی کشت مصرف معقول بر اساس مفاد پروانه و یا مجوز بهره برداری اطلاع رسانی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای زنجان

شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات