ضرورت تحول و نوآوری در صنعت برق ساختمان در استان

ضرورت تحول و نوآوری در صنعت برق ساختمان در استان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در اولین نشست کمیسیون تخصصی برق سازمان در دوره هشتم با اشاره به ارزیابی وضع موجود اعضای رشته برق و رضایت آنان در عملکرد کمیسیون اظهار کرد:۱۶۰۰ نفر از اعضای سازمان را مهندسین برق تشکیل می دهند که مهمترین شاخص ارزیابی کمیسیون استفاده از مجموع  نظرات ، تغییرات ساختار رشته برق و توانمند سازی اعضاء می باشد.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان یزد، دکتر مهدی سالاری نوآوری در صنعت برق را از شاخص های مهم و حایز اهمیت در این حیطه دانست و افزود:با توجه به سرعت تکنولوژی و فن آوری جدید، ساختار اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر پیدا کرده و انتظارات مشتریان متفاوت شده است لذا  باید ارزیابی کرد مردم چه نوع خدماتی در حوزه برق از مهندسین مطالبه می کنند .

وی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در دنیا و هوشمند سازی آن گفت:امروزه جایگاه صنعت ساختمان در دنیا در نسل ششم ساختمان و ساختمانهای سبز و هوشمند قرار دارد در حالی که در کشور ما هنوز در نسل دوم ساختمان قرار داریم از اینرو باید به سمت هوشمند سازی ساختمان ها با کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی پیش رویم و علاوه بر هوشمند سازی امکانات تولید و ذخیره سازی برق نیز در ساختمان های جدید داشته باشیم.

دکتر سالاری شرط موفقیت در کار کمیسیون را نگاه فرآیند محوری عنوان کرد و افزود: همه بخشها و عناصر شامل تامین کنندگان صنعت برق،تولیدکنندگان مصالح ،مجریان و ناظرین همه با هم کارکنند  و در این مجموعه باهم رشد کنند تا خواسته  مخاطبین تامین شود.
در این نشست اعضای کمیسیون خواستار تغیرات اساسی در زمینه پیشرفت و به روزآوری این حوزه با تقویت زمینه های آموزش،تعامل با برق کاران ، لوازم فروشان برق و اتحادیه تاسیسات برقی،بکارگیری تجهیزات استاندارد و فراهم آوردن زمینه راهنمایی مالکین توسط مهندسین در این حوزه شدند.

مهندس صحراکاری  عضو هیئت مدیره سازمان در رشته تاسیسات برقی نیز در این جلسه اظهار کرد:از مهندسین برق که در کارصنعتی برق خبره هستند انتظار می رود در کار نظارت و طراحی ساختمان هم ورود پیدا کنند و در این زمینه بیشتر فعالیت نمایند.

در این نشست که جهت معارفه و تقدیم احکام اعضای جدید کمیسیون برگزار شد با انتخاب اعضاء آقای دکتر منصوری به عنوان رئیس و آقای مهندس جوادی  نائب رئیس و خانم مهندس اخوان  دبیر کمسیون انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

نظرات