برگزاری کارگروه مخاطرات زیست محیطی و مدیریت پسماند در شهرستان خوسف

برگزاری کارگروه مخاطرات زیست محیطی و مدیریت پسماند در شهرستان خوسف

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات