سایت آهوی چشمه گل نمونه موفق یک سایت تحقیق،تکثیر و پرورش وحوش در کشور است/بحران آب و ضرورت کشاورزی نوین درمناطق خشک

سایت آهوی چشمه گل نمونه موفق یک سایت تحقیق،تکثیر و پرورش وحوش در کشور است/بحران آب و ضرورت کشاورزی نوین درمناطق خشک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

نظرات