اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / خیابان های امام خمینی (ره)،حافظ شرقی،۱۷ شهریور ،بسیج شمالی ،شهید منتظری

اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / خیابان های امام خمینی (ره)،حافظ شرقی،۱۷ شهریور ،بسیج شمالی ،شهید منتظری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

منبع خبر

شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

نظرات