منابع کارست استان کرمانشاه ذخایر ارزشمندی است که باید برای شناخت و حفاظت از  آن تلاش کرد

منابع کارست استان کرمانشاه ذخایر ارزشمندی است که باید برای شناخت و حفاظت از آن تلاش کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته تحقیقات شرکت برگزار گردید... درویشی با اشاره به مسکوت ماندن طرح ملی مطالعات و تحقیقات کارست ابلاغی به شرکت, نبود اعتبارات کافی و عدم کفاف بودجه پژوهشی شرکت برای انعقاد قراردادهای پژوهشی و پرداخت مطالبات را اصلی‌ترین عامل کندی در روند پیشرفت این طرح دانست و اظهار امیدواری کرد بتوان"در آینده ای نزدیک بررسی های مناسبی در مناطق کارستی استان به انجام رساند. وی با اشاره به اهمیت سرزمین های کارستی در تامین آب چشمه‌های بزرگ و نیز اهمیت این مناطق در رونق گردشگری, کارست استان کرمانشاه را یکی از منابع بسیار ارزشمند طبیعی دانست که باید برای شناخت و حفاظت از آن فعالیت های بیشتری صورت گیرد. در ادامه جلسه سایر اعضا به بیان نظرات خویش پرداختند. در این جلسه مقرر گردید همکاری های لازم با گروه تحقیقات کاربردی برای نظارت ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات