جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از ۳۹۸ هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین

جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از ۳۹۸ هزار متر مکعب آب از آبخوان های ورامین

سرپرست امور منابع آب ورامین از پر و مسلوب المنفعه نمودن چهار حلقه چاه غیرمجاز و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت یک حلقه چاه مجاز و به دنبال آن جلوگیری از برداشت بیش از ۳۹۸ هزارمترمکعب آب از آبخوان های منطقه در حوزه عملکرد این امور خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، "محمد داودی" با اعلام این خبر گفت: با تلاش امور منابع آب ورامین و با اخذ دستور قضایی، تعداد چهار حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۸۴ متر و دبی ۲۱ لیتر در ثانیه در حوزه عملکرد این امور پر و مسلوب المنفعه شد. وی ادامه داد: با اجرای قانون و پر کردن این چاه غیر مجاز سالیانه ۲۹۰ هزار و ۷۰۷ متر مکعب در سفره آب زیرزمینی منطقه ذخیره و از خروج این مقدار آب زیر زمینی جلوگیری خواهد شد. سرپرست امور منابع آب ورامین با بیان اینکه طی هفته گذشته ۸ ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات