تحویل ۲ بهله جوجه دلیجه توسط حراست شرکت صنایع پتروشیمی و توسط پرسنل دانشگاه آزاد مسجدسلیمان

تحویل ۲ بهله جوجه دلیجه توسط حراست شرکت صنایع پتروشیمی و توسط پرسنل دانشگاه آزاد مسجدسلیمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات