میدان مرکزی میوه و تره بار در بیرجند احداث می شود

میدان مرکزی میوه و تره بار در بیرجند احداث می شود

شهردار بیرجند با توجه به مکاتبه مرجع قضایی در باب صیانت از حقوق عامه، از احداث میدان مرکزی میوه و تره بار در این شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید در جلسه ای که به این منظور و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری با هدف مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها و سایر دستگاههای مربوطه، در نظر گرفتن قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید کنندگان کوچک و متوسط استانی و شهرستانی و بررسی وضعیت بازار روزهای شهرداری و وضعیت معیشت شهروندان می بایست کار کارشناسی میدان میوه و تره بار را انجام دهند.

به گفته وی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و اتحادیه میدان میوه و تره بار با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و همکاری اتاق اصناف و در نظر گرفتن متوسط مصرف میوه در فصول مختلف، تناسب قیمت با شهرها و مراکز استانهای مجاور و مکان های تامین میوه و تره بار آمار تکمیلی تا نیمه خرداد ماه تهیه تا در جلسه آتی اتخاذ تصمیم شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

    منبع خبر

    شهرداری بیرجند

    شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

      نظرات