مرکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی شهر ایلام در حال تکمیل شدن تا چند ماه آینده

مرکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی شهر ایلام در حال تکمیل شدن تا چند ماه آینده

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات