مصاحبه تلویزیونی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در روز جهانی تنوع زیستی

مصاحبه تلویزیونی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در روز جهانی تنوع زیستی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات