برآورد خسارات وارده از سیل آب ها در سفر به منطقه حفاظت شده بیدوئیه شهرستان بردسیر توسط مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و تیم فنی همراه

برآورد خسارات وارده از سیل آب ها در سفر به منطقه حفاظت شده بیدوئیه شهرستان بردسیر توسط مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و تیم فنی همراه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات