فنس کشی سد پارک کلاله انجام شد

فنس کشی سد پارک کلاله انجام شد

در راستای حفظ و تامین امنیت جان شهروندان و به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، عوامل اجرایی منطقه ۳ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اقدام به فنس کشی سد پارک کلاله نمودند. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

منبع خبر

شهرداری اراک

شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

نظرات