گزارش تصویری از مراسم طرح بزرگ بهسازی سواحل کارون پس از سیل

گزارش تصویری از مراسم طرح بزرگ بهسازی سواحل کارون پس از سیل

صبح امروز طرح بزرگ پساسیل بهسازی سواحل غربی کارون با حضور شاعری سرپرست شهرداری، سنواتی رییس، باباپور نایب رییس، موسوی نژاد عضو شورای اسلامی شهر ، عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری و تنی چند از مدیران مناطق و دهها تن از نیروهای خدمات شهری در سواحل غربی کارون آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

منبع خبر

شهرداری اهواز

شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

نظرات