درونگر برای نخستین بار سرریز کرد/بارندگی ها نباید ما را از...

سد درونگر درگز برای نخستین بار از زمان بهره برداری سرریز کرد. درونگر در ۳۵ کیلومتری غرب درگز، سدی خاکی با هسته رسی است که در سال ۱۳۹۰ با اعتبار ۳۲۵ میلیارد ریال برای توسعه آب و خاک و تامین آب مورد نیاز کشاورزی به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی محمد علائی افزود: در سال آبی جاری تاکنون (۳ خرداد) در سطح استان ۲۸۳ میلی متر باران داشته ایم. این عدد در سال آبی گذشته ۱۱۵.۹ میلی متر و در دوره بلندمدت ۴۳ ساله ۱۴۲ میلی متر بوده است. در استان ۲۳ سد بزرگ به بهره برداری رسیده است. حجم مخزن و آب قابل تنظیم این سدها به ترتیب ۱۵۷۲ و ۹۰۰ میلیون متر مکعب است. حجم آب ذخیره شده در سدهای استان تا امروز ۹۶۰ میلیون متر مکعب است. یعنی ۶۲ درصد سدهای استان از آب پرشده است. این عدد در سال گذشته ۲۳ درصد بود. امسال از ۲۳ سد بزرگ استان ۱۳ سد سرریز کرده است. وی تاکید کرد: ما در منطقه خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم و در دین و فرهنگمان، بدمصرفی و اسراف گناه و نادرست است. بارندگی های کنونی نباید ما را از سازگاری با کم آبی دور کند. لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات