برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه کارکنان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه کارکنان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات