رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی منصوب شد

رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی منصوب شد

طی حکمی به امضای مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، مهندس محمدعلی حسن پور اقدم به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس محمدعلی حسن پور اقدم، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت، طی حکمی به امضای مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، تا پایان سال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات