معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای فارس: صیانت از بیش ازششصد میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی فارس

مهندس کریمی مزیدی گفت: با اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای فارس، از سال ۹۳ تاکنون از برداشت غیر مجاز و بی رویه ۶۱۳ میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی استان جلوگیری شده است. وی اشاره کرد این جلوگیری و حفاظت با انسداد تعداد ۹ هزار و ۶۳۲ حلقه چاه غیر مجاز با حکم مقامات قضایی و ۴ هزار و ۱۶۸ فقره تقلیل منصوبات چاه‌های مجاز جهت تعدیل برداشت در نقاط مختلف استان صورت گرفته است. کرامت اله کریمی مزیدی اظهارکر در استان فارس ۷۲ هزار و ۷۹۳ حلقه چاه مجاز وجود دارد که معادل مجموع چاه‌های ۱۶ استان کشور است؛ همچنین ۱۵ هزار و ۷۹۴ حلقه چاه غیر مجاز نیز وجود دارد که این چاه‌ها سالانه در حال مکیدن ۶ میلیارد و ۱۶۷ میلیون متر مکعب از آب‌های زیرزمینی استان هستند؛ یعنی بیش از ۱۰ برابر حجم آب فعلی سد درودزن (با توجه به ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات