برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان فهرج

برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان فهرج

در تاریخ ۲ خردادماه ۹۸ جلسه سازگاری با کم آبی شهرستان فهرج با حضور اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲ خردادماه ۹۸ جلسه سازگاری با کم آبی شهرستان فهرج با حضور اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل گردید. پس از بحث و تبادل نظرات در خصوصات موضوعات مد نظر در این جلسه مقرر گردید حفر چاه آب فاضلاب روستایی واقع در برج اکرم مورد بررسی قرار گیرد، همچنین مقرر گردید کارگاه تعادل بخشی بعد از پایان ماه رمضان برای دهیاران و شوراها و کشاورزان برگزار شود.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات