ثبت‌نام چهارمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان – سطح یک

ثبت‌نام چهارمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان – سطح یک


ثبت‌نام چهارمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان – سطح یک
در راستای نیل به اهداف دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی سازمان در توانمند سازی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور به منظور حضور در بازارهای بین المللی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان و بهره گیری از تسهیلات دبیرخانه و همچنین اخذ گواهینامه‌های مرتبط، دوره‌های آموزشی در چهار سطح تدوین گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://expirceo.ir/fa/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AB%D۸%A۸%D۸%AA%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۴%DB%۸C-%D۹%BE%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۷-%DB%۸C%DA%A۹/

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات