نصب پرچم های اهتزازی و نیزه ای پل شریعتی

نصب پرچم های اهتزازی و نیزه ای پل شریعتی

پرچم های اهتزازی و نیزه ای پل شریعتی توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، نصب شد. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات