چاه های غیر مجاز کشاورزی بوانات تا پایان سال مسدود می شوند

انسداد چاه های غیر مجاز تا پایان امسال و نصب کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه های کشاورزی از تصمیمات چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوانات بود. به گفته محمدرضا احمدی مدیر امور آب بوانات در این جلسه همچنین بر شناسایی و رفع تصرف متصرفین در حریم و بستر رودخانه اعظم بوانات و رودخانه بخش مزایجان تاکید و مقرر شد با دستور مقام قضایی نسبت به صدور اخطاریه به متجاوزین به حریم و بستر رودخانه ها اقدام شود . این جلسه به ریاست فرماندار بوانات و با حضور رئیس امور آب، رئیس دادگستری، دادستان، شهردار سوریان، بخشداران مرکزی، سرچهان، مزایجان و دیگر روسای ادارات بوانات در محل فرمانداری برگزار شد .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات