گزارشی از دغدغه محیط زیست برای تامین زیرساخت‌های شهرک پسماند

گزارشی از دغدغه محیط زیست برای تامین زیرساخت‌های شهرک پسماند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات