جلسه هماهنگی گردهمایی مدیران مدیران کل دفاتر امور شهری استانداری ها تشکیل شد

جلسه هماهنگی گردهمایی مدیران مدیران کل دفاتر امور شهری استانداری ها تشکیل شد

جلسه هماهنگی گردهمایی مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها با حضور دبیران نشست های منطقه ای و معاون امور شهرداری ها و جمعی از مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این سازمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با توجه به مصوبات نشست آذرماه سال گذشته گردهمایی مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها درخصوص برگزاری نشست های منطقه ای بصورت فصلی، این نشست ها در اردیبهشت ماه امسال در پنج منطق کشور تشکیل شد.

در این جلسه دبیران مناطق گزارشی از تشکیل نشست ها، موارد مطرح شده و راهکارها و پیشنهادهای ارایه شده در آنها بیان نمودند.

در ادامه مقرر شد در نشست ملی که انتهای خردادماه به میزبانی استانداری فارس برگزار خواهد شد، دبیران مناطق گزارشی از نشست ها و مصوبات آنها بیان نمایند و همچنین کارگروه های تخصصی در موضوعات وظیفه ای شهرداری ها وشوراها نظیر امور شهرداری ها و شوراها، منابع انسانی و ساختار و تشکیلات، محیط زیست و خدمات شهری، برنامه و بودجه و .... با حضور مدیران کل استانداری ها و مدیران سازمان تشکیل شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات