برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق برای کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شوشتر

برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق برای کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات