نشست سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و مشاور عالی شهردار ب...

نشست سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و مشاور عالی شهردار ب...

در این نشست در ارتباط با مشکلات مربوط به مجتمع چند عملکردی کوی امام علی(ع) تبادل نظر صورت گرفت.همچنین در این جلسه نسبت به طرح پله گذاری معابر کوی امام سجاد(ع) از عملکرد دو مجموعه شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی در قالب برنامه اقدام مشترک تقدیر بعمل آمد و مقرر گردید طرح معابر کوی امام علی(ع) که نیاز به پله گذاری دارند توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در اسرع وقت تهیه و دراختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار گیرد.
در این جلسه براساس ابلاغیه ستاد ملی بازآفرینی شهری ، طرح های ابلاغی سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید سازمان عمران بازآفرینی فضاهای شهری نسبت به ارائه جزئیات طرح ها و برآورد ریالی تسریع بعمل آورد.
جعفرپور در ارتباط با طرح جذب قیر اظهار نمود: در سال گذشته سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک جهت روکش آسفالت کوی قنات ناصری ، طرح تهیه و ارائه نموده است و از اداره کل راه و شهرسازی درخواست نمود در این زمینه همکاری لازم بعمل آید.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات