برگزاری جلسه کمیته فنی کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان

جلسه کمیته فنی کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری، معاون حفاظت و بهره برداری و معاون برنامه ریزی و مدیران و کارشناسان مربوطه شرکت آب منطقه ای کرمان، نمایندگان دستگاه های عضو و کارشناسان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کمیته فنی کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری، معاون حفاظت و بهره برداری و معاون برنامه ریزی و مدیران و کارشناسان مربوطه شرکت آب منطقه ای کرمان، نمایندگان دستگاه های عضو و کارشناسان در محل معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردید.

در این جلسه مسائل مد نظر مرتبط با برنامه های کارگروه استانی سازگاری با کم آبی کرمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات