رو نمایی از سیستم واکنش سریع اطفا حریق در پارک ملی بمو

رو نمایی از سیستم واکنش سریع اطفا حریق در پارک ملی بمو

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات